آینده پژوهی

وظایف مشاور مدیریت
وظایف مشاور مدیریت
ژوئن 9, 2018
الوین تافلر
مروری بر نظریهُ شوک آینده الوین تافلر
ژوئن 19, 2018
آینده پژوهی
آینده پژوهی

آینده پژوهی

در این بخش به مقدمه و تعاریف اولیه از  مبحث آینده پژوهی می پردازیم

آینده پژوهی از لغت لاتین futurum به معنای آینده و آموزه (دکترین ) و پیش بینی آینده و روشن كردن فرآيندهاي فناوري، اقتصادي و اجتماعي موجود و تلاش براي پيش بيني، پيش بيني آينده فرآيندها و روندهاي آينده گفته شده است.

آینده پژوهی معادل است با کلمه futures study کلمه جمع
futures  به این دلیل انتخاب شده است که با بهره گیری از طیف وسیعی از متدلوژی ها و به جای تصور فقط یک آینده به گمانه زني هاي سيستماتيك و خردورزانه، در مورد نه فقط یک آینده بلکه چندين آينده متصور «مبادرت مي شود».

آينده پژوهي مشتمل بر مجموعه تلاش هايي است كه با استفاده از تجزيه و تحليل منابع، الگوها و عوامل تغيير و يا ثبات، به تجسم آينده هاي بالقوه و برنامه ريزي براي آنها مي پردازد .
آينده پژوهي منعكس مي كند كه چگونه از دل تغييرات (يا تغيير نكردن) فردا «واقعيت امروز» متولد مي شود.

آينده نگاري، نگاشتن و تدوين، نمايشنامه، فيلمنامه و نيز مقاله و متون مربوط به آينده است كه معمولاً داراي عنصر تخيل علمي است.
آينده نگاري ها گاهي نقش پيش فرض هاي آينده پژوهي را ايفا كرده اند.

آينده شناسي، مطالعاتي چندرشته اي و فرارشته اي است كه براي شناخت وضعيت ممكن يا مطلوب يك جامعه در آينده انجام مي شود.

آينده شناسي فرآيندي است كه به پيشبيني چندين رويداد مختلف در آينده مي پردازد.
در اين تعريف، واژه پيش بيني به مثابه گزارهاي به كار مي رود كه گوياي احتمال نسبي وقوع برخي از فرآيندهاي كلي يا رشته اي از وقايع است.

آینده پژوهی

آينده نگاري ها گاهي نقش پيش فرض هاي آينده پژوهي را ايفا می کند.

آینده پژوهی

آينده پژوهي بيان پيامدهاي آتي تصميمات فعلي، پيش بيني مسائل و مشكلات آينده است.

آینده پژوهی

آينده شناسي، مطالعاتي چندرشته اي و فرارشته اي است.

آینده پژوهی

تفكر درباره آينده براي كارها و اقدامات كنوني انسان امري ضروري است.

آينده پژوهي بيان پيامدهاي آتي تصميمات فعلي، پيش بيني مسائل و مشكلات آينده همچنين طراحي راه حل هاي، بديل است تا در نهايت جامعه داراي گزينه هاي بيشتري باشد و بتواند گزينه هاي مناسب و اخلاقي را انتخاب كند.
كشورها و جوامعي را مي توان ديد كه نتوانستند خود را با تحولات سازگار كنند و به همين دليل از هم فروپاشيدند.
آنها ذات تغيير را درست نشناختند. آينده شناسي از اين منظر
دانش شناخت تغییرات است.

تفكر درباره آينده براي كارها و اقدامات كنوني انسان امري ضروري است. واكنش بدون تفكر به آينده امكانپذير است اما کنش امكانپذير نيست، زيرا عمل نياز به، پيشبيني دارد. بدين ترتيب تصويرهاي آينده (آرمان ها، اهداف مقاصد، اميدها، نگراني ها ، و آرزوها) پيشران هاي اقدامات فعلي ما هستند.

در قسمت بعدی به تاریخچه آینده پژوهی نگاهی خواهیم داشت.

                                                                     موفق وشاد باشید

                                                                      شرکت مدیریت مشاوره سرزمین پارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *