تحقیق و توسعه

انجام امور تحقیقات و توسعه:

 پیشرفت سریع فناوری و تحولات بی سابقه در توسعه ارتباطات بین المللی در جریان جهانی شدن موجب شده است که رویارویی جوامع بشری به طریقی از شکل برخورد های نظامی به رقابتهای فناوری و تکنولوژی تبدیل شود. در قرن حاضر یکی از شاخص های توسعه یافتگی، واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) بوده و این عامل باعث جداسازی کشورهای غنی از کشورهای فقیر می باشد. رشد تحقیقات توسعه ای در هر کشور با ایجاد فضای ملی تحقیق و توسعه و افزایش شاخصهای سرمایه گذاری، نیروی انسانی، اطلاعات و اطلاع رسانی در تحقیق و توسعه امکان پذیر خواهد بود. تحقیق و توسعه رکنی لازم و حیاتی برای تمام سازمانهایی است که قصد حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی را دارند و فرآیندی است که جهت رقابت در سطح داخلی و بین المللی از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است . شرکت پارس دنا با توجه به برنامه استراتژیک خود و با راه اندازی واحد تحقیقات و توسعه با دقت خاصی شرایط خارج از سازمان مانند مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و . . . را در قیاس با مدیریت عمومی آن سنجیده و با تاکید بر پیوستگی موضوعات درون و بیرون سازمانی ، اهداف مجموعه را با شرایط خارجی تطبیق داده و درصد موفقیت سازمان را بیشتر می نماید . همچنین توانایی انجام مدیریت اقتضایی(CONTIGENCY MANAGEMENT)  را با سهولت بیشتری نسبت به سایر بخشها دارا می باشد .   

نمونه ای از فعالیتهای این واحد عبارتند از:

  • تدوین سیاستها و برنامه ها و فرایندهای داخلی و خارجی مرتبط با ﻓﻨّاوری
  • ارتباط با صنایع و مطرح نمودن طرح های مورد نیاز صنایع
  • ارزش گذاری، بازاریابی و امکان سنجی طرحهای تحقیقاتی
  • مراوده و پشتیبانی از مراکز رشد واحدهای ﻓﻨّاوری، هسته های فناور و شرکت های دانش بنیان.
  • تحقیق از طرحهای مرتبط با صنعت و تجاری سازی محصولات و خدمات
  • حمایت از مبدعین و مخترعین و صاحبان ایده های نو در حوزه فناوری.
  • حمایت از برگزاری سمینارها و کارگاه‌های فناورانه.
  • ارزشیابی، بررسی و پایش طرحهای پیشنهادی در حوزه فعالیت.
  • نظارت بر اجرای برنامه های مصوب شده
  • گسترش فرهنگ تحقیقات و توسعه در سازمان و منطقه و کشور