طراحی و اجرا و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه

طراحی و اجرا و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه:

امروزه سازمان‌ها و شرکت‌ها در سراسر دنیا به دنبال یافتن راه‌کارهایی به منظور ایجاد فرآیندهای منظم و رسمی مدیریت پروژه و همچنین نظم‌دهی هر چه بیشتر سازمان خود در انجام پروژه‌های جاری در قالب زمان، بودجه و سطح کیفی مورد نیاز هستند. این مهم فقط از طریق انجام فرآیندهای معمول مدیریت پروژه امکان‌پذیر است.

بسیاری از سازمان‌ها با استفاده از ایجاد و راه‌اندازی دفاتر مدیریت پروژه سعی در نظم‌دهی و شکل‌دهی هر چه بیشتر به فرآیندهای مدیریت پروژه خود دارند. شرح وظایف و اهداف متنوع و گوناگونی را می‌توان بر اساس نیازها و ویژگی‌های سازمان از راه‌اندازی و استقرار دفتر مدیریت پروژه انتظار داشت. مهم‌ترین انتظاری که از دفتر مدیریت پروژه سازمان می‌رود ایجاد فرآیندهای منظم و یکپارچه مدیریت پروژه در قالب متدولوژی واحد مدیریت پروژه می‌باشد. که بسته به حیطه اختیار و دامنه نفوذ فعالیت‌های دفتر مدیریت پروژه، زمینه‌های آموزش مدیریت پروژه، مشاوره و هدایت پروژه‌ها، ممیزی دوره‌ای نظام مدیریت پروژه، گزارش‌دهی، مدیریت سبد پروژه‌ها و در نهایت تلاش در جهت رشد و توسعه مدیریت پروژه سازمان از جمله ویژگی‌های مهم و کلیدی آن واحد می‌باشد.

این شرکت با استفاده از خدمات مشاوره در زمینه طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه بهترین مدل و ساختار مناسب دفتر مدیریت پروژه سازمان را ارائه مینماید.در این راستا شرکت پارس دنا با تهیه و تدوین استراتژی و برنامه ­های کلان مربوط به پروژه ­ها در راستای استراتژی ­های سازمان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای سازمان در راستای برنامه ­ریزی، اولویت ­بندی و اجرای فرآیندهای کاری و نیز اولویت­ بندی انجام پروژه ­ها و تصمیم پیرامون اجرا، تعلیق یا حذف پروژه­ ها در سبد پروژه و نظارت بر روال مدیریت پروژه­ ها و برنامه­ ریزی در جهت بهبود مستمر فرآیندهای کاری مدیریت پروژه در راستای یکپارچه کردن و یکسان کردن روال­ها گام برمیدارد.همچنین با تعیین بودجه پروژه‌­ها و مقایسه با هزینه‌های انجام شده و مدیریت پیشرفت پروژه و انجام مدیریت تغییرات و آموزش و مربی گری مدیران پروژه سعی در جلوگیری از بروز مشکلات ، شناسایی انحرافات و ارائه راهکارهای اصلاحی در این خصوص میباشد.

همچنین کلیه برنامه‌های مورد نیاز، ابزار و متدولوژی دفتر مدیریت پروژه، ساختار سازمانی و … را با استفاده از تجارب موجود خود و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های بین المللی بومی‌سازی و در دسترس سازمانها قرار میدهد. نگاه شرکت به استقرار دفتر مدیریت پروژه و متدولوژی‌های مدیریت پروژه وابسته به آن نگاهی کاملا فازی و با تکیه بر برطرف کردن نقاط بحرانی سازمان در مدیریت پروژه می‌باشد. در مراحل بعد حرکت به سمت مباحث پیچیده‌تر مدیریت پروژه بر اساس مدل‌های تعالی بلوغ خواهد بود. بخشی از گام‌های طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه به شرح ذیل می‌باشد:

  • ارزیابی و ممیزی سازمان ها بر اساس مدل های تعالی در راستای شناخت وضعیت موجود
  • طراحی بهترین مدل و شیوه دفتر مدیریت پروژه (به منظور استفاده حداکثر از توانایی‌های آن در سازمان)
  • طراحی و تدوین شرح خدمات و حوزه فعالیت‌های دفتر مدیریت پروژه
  • آسیب‌شناسی نظام مدیریت پروژه سازمان به منظور یافتن نقاط کلیدی ضعف و مشکلات جاری مدیریت پروژه
  • تدوین سند چشم انداز نظام مدیریت پروژه و تدوین برنامه و سند استراتژیک پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه و مدیریت پورتفولیو
  • برنامه جامع و تفصیلی استقرار دفتر مدیریت پروژه
  • تهیه متدلوژی و دستورالعمل و رویه و فرم …مربوط به دفتر مدیریت پروژه
  • استقرار سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری دفتر مدیریت پروژه
  • استقرار و پشتیبانی فعالیت‌های رسمی دفتر مدیریت پروژه