مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت

معمولاً در زمان های بحرانی و یا در هنگام توسعه کسب و کارها نیاز به سازمان ها و افراد به مشاورین قابل اطمینان امری اجتناب ناپذیر است.

علاوه بر این ها با توجه به سرعت گسترده تغییرات در تمامی زمینه های کسب و کار و تخصصی تر شدن موضوع مشاوره و همچنین داشتن چشم اندازی موثر برای ساختن آینده خودمان و شرکت مان ما را به استفاده از خدمات مشاوره مدیریت رهنمون می سازد.

دلایل اصلی نیاز به مشاور

1-دانش و مهارت خاص و ویژه

امروزه با رقابتی تر شدن وضعیت کسب و کارها و حضور رقبای بزرگ در این عرصه، استفاد از علم و دانش مشاورینی که در حوزه های مختلف توانمند هستند و می توانند در حل مسائل و توسعه و افزایش سهم ما در بازار موثر باشند، یک ضرورت تمام عیار است. زیرا به راحتی مجموعه عظیمی از دانش و مهارت و تجربه را به مجموعه خودمان اضافه نموده ایم.

2-دیدگاه و نظرات کارشناسانه و بی طرفانه

معمولاً افراد در سازمان ها پس از مدتی متأثر از محیط کسب و کار می شوند و نقطه نظرات آن ها یا تکراری و یا جانبدارانه می شود (امری بسیار طبیعی در تمامی سازمان ها و جوامع) و برای برون رفت از این وضعیت استفاده از مشاوران و گروه مشاوره مدیریت باعث اعتلای تصمیمات و رشد سازمان می گردد

3-یادگیری از طریق آموزش

افراد و شرکت ها همواره هزینه های زیادی را جهت سرمایه گذاری در امر آموزش خود منظور می نمایند، اما امروزه بهترین شیوه آموزش استفاده از مشاور و مربی است که همزمان با پیشبرد اهداف عالی شرکت، به کارکنان و مدیران مجموعه نیز به صورت علمی آموزش هم می دهد.

مشاوره مدیریت پروژه
مشاوره کسب و کار

تخصص ویژه شرکت مدیران کارآفرین سرزمین پارس در حوزه مشاوره مدیریت

1-مشاوره مدیریت نجات و توسعه کسب وکار

شرکت مدیران کارآفرین سرزمین پارس با دارا بودن کادر تخصصی خود پس از اعلام نیاز شما، اقدام به اعزام تیم کارشناسی خود به سازمان شما می نماید و در گام اول عارضه یابی شرکت ها را بر اساس فرم و فرمت های استاندارد جهانی انجام می دهد و پس از انجام جلسات مهم با مدیران ارشد سازمان اقدام به تهیه پروپوزال نحوه همکاری می نماید.

شرکت مدیران کارآفرین سرزمین پارس با ارائه مسیر راه Road map و فاز بندی اقدامات موثر جهت نجات و یا توسعه کسب و کار تا حصول نتایج مورد نظر پایدار شرکت ها، گام به گام با آن ها همراه می باشد.

2-مشاوره مدیریت پروژه

اهمیت مدیریت پروژه در کشورمان که سالانه هزاران پروژه کوچک و بزرگ را انجام می دهد و همچنین رواج فعالیت های زیادی که ماهیت پروژه ای دارند مانند پروژه استقرار نظام مدیریت کیفیت و یا پروژه طراحی اپلیکیشن خاص و … نیاز بازار ایران را به مشاوره مدیریت پروژه ها را هر روز بیشتر می نماید.

شرکت مشاوره مدیریت مدیران کارآفرین سرزمین پارس به عنوان مشاور مدیریت پروژه علاوه بر همراهی شرکت ها در طول مدت پروژه جهت حفظ کیفیت و کنترل هزینه ها اقدام به ایجاد دفتر مدیریت پروژه (PMO) در شرکت ها هم می نماید. تا انجام پروژه بر اساس استاندارد های جهانی را با موفقیت کامل به اتمام برسانند.