هوش تجاری (Business Intelligence)

  • ۰
business-intelligence-for-small-businesses1

هوش تجاری (Business Intelligence)

هوش تجاری (Business Intelligence)

هوش تجاری (Business Intelligence) مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و ابزارها است که داده‌های خام رو با هدف تحلیل تجاری به اطلاعات معنادار و مفید تبدیل میکنه. فناوری‌های BI این قابلیت رو دارند که مقدار زیادی از داده‌های ساختارنایافته رو بررسی کنند تا به تشخیص، توسعه و ایجاد فرصت‌های تجاری کمک کنند. هدف هوش تجاری اینه که به تفسیر این داده‌ها کمک بکنه. شناختن فرصت‌های جدید و استقرار استراتژی موثر مبتنی بر این شناخت میتونه مزیت رقابتی و ثبات بلندمدتی رو برای شرکت‌ها ایجاد بکنه.

فناوری‌های BI نماهای تاریخی، جاری و پیشبینانه رو از فعالیت‌های تجاری فراهم می‌کنند. کارکردهای معمول این فناوری‌ها این موارد هستند:

گزارش‌گیری
پردازش تحلیلی آنلاین
تجزیه و تحلیل
داده کاوی
فرایند کاوی
پردازش پیچیده رویداد
مدیریت عملکرد تجاری
محک زنی یا بنچمارک کردن
متن کاوی
تحلیل پیشگویانه
تحلیل تجویزی


Leave a Reply