وبلاگ

آگوست 8, 2018
مروری بر 10 مگاترند تأثیر گذار آینده - رشد جمعیت

مروری بر 10 مگاترند تأثیر گذار آینده – رشد جمعیت

آگوست 3, 2018
ضرورت آینده پژوهی

ضرورت آینده پژوهی

جولای 27, 2018
آینده پژوهی یا Futures study

آینده پژوهی یا Futures study

جولای 22, 2018
اهمیت تمرکز بر نیازهای مشتریان

اهمیت تمرکز بر نیازهای مشتریان جهت حفظ موفقیت در کسب وکارها

جولای 12, 2018
تدوین الگوی آینده پژوهی

تدوین الگوی آینده پژوهی

جولای 7, 2018
مکاتب مدیریت راهبردی

مکاتب مدیریت راهبردی