درباره مدیران کارآفرین سرزمین پارس

Mr. Rad shirazi
CEO

Over 24 years of experience and being a manager in design engineering, procurement and construction mainly in oil and petrochemical EPC infrastructure project

مشاوره مدیریت سرزمین پارس از دیروز تا امروز

شرکت مشاوره مدیریت سرزمین پارس از سال 1393 کار خود را با شعار “ایجاد داشبورد مدیریتی دینامیک بر اساس روندهای جهان و ایران” آغاز کرد.

شرکت مدیران کارآفرین سرزمین پارس با بهره گیری از مشاوران و متخصصان مجرب فعالیت خود را در بازارهای داخلی و بین المللی به صورت شرکت مدیریت صادرات از سال 1396 آغاز نمود و با تمرکز بر مگاترند ها به عنوان شرکت مشاور مدیریتی پیشرو در این زمینه شناخته شده است.

مشاوره مدیریت سرزمین پارس بدلیل حفظ ارتباط با صنعت در شهرک های صنعتی شیراز مستقر شد و که این مهم سبب شد شرکت مشاوره مدیریت سرزمین پارس با برگزاری دوره های آموزشی متنوع به شرکت مشاوره مگاترند تبدیل شود.

Parsland Co. is a fully private joint-stock company which has been established in 2014 with the aim of consultant to factories and companies in export management  and implementation new organization structure based on future study and strategic thinking and  also assistant to transfer technology.

Parsland Co. as a pioneer company in Iran who wants to develop the concept of foresight and mega trends effect on our business ,is trying to give consultant and guidance to companies and factories.