Parsland management company at the glance

با پیشرفت و توسعه فن آوری و مدیریت جهانی شرکت ها موظف هستند جهت بقاء و توسعه خود اطلاعات و فعالیت های خود را به روز نگه دارند. یکی از خدمات سودمندی که سازمان ها و شرکت های خصوصی می توانند از آن بهره مند گردند؛ خدمات مشاوره مدیریت است.

شرکت مدیران کارآفرین سرزمین پارس با بهره گیری از مجموعه از مشاوران مجرب در صنعت کشور این توانایی را دارا می باشد تا با بررسی سازمان و شرکت شما راهکارهای مناسب و اختصاصی بر اساس نقاط ضعف و قوت شما ارائه دهد.

از مزایای ویژه شرکت مدیران کارآفرین سرزمین پارس ارائه خدمات و راهکارها بر اساس تکنولوژی روز دنیا و نتایج بررسی مگاترند ها و آینده پژوهی می باشد.

عمده خدمات شرکت مشاوره مدیریت مدیران کارآفرین سرزمین پارس

  • مشاوره مدیریت
  • مشاوره کسب و کار
  • مشاوره آینده پژوهی
  • مشاوره مگاترند (Megatrend)
  • مشاوره استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)
  • آموزش مدیریت پروژه
  • مشاوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)